لینک های مفید

www.sporttehran.ir   سایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

www.fippolo.com    فدراسیون   جهانی   چوگان

msy.gov.ir سایت وزارت ورزش و جوانان

www.tehranpolo.org  هیئت چوگان استان تهران

www.horsenews.irاسب و سوارکاری ایران

www.tnews.ir اخبار ورزشی

http://honarvavarzesh.ir

http://www.isfpolo.com هیئت چوگان استان اصفهان