کارگاه آموزشی چوگان بانوان اصفهان در باشگاه قصرفیروزه تهران برگزار شد

کارگاه آموزی چوگان بانوان اصفهان در باشگاه قصرفیروزه تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، کارگاه آموزی چوگان بانوان اصفهان در باشگاه قصرفیروزه تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش، ۶ تن از بانوان چوگان‌باز اصفهانی امروز چهارشنبه (٢١ شهریور ماه) با حضور در باشگاه چوگان و سوارکاری قصرفیروزه طی ۲ ساعت به تمرین چوگان و انجام چوکه‌های نمایشی پرداختند.
گفتنی است در این دوره که با همکاری هیات چوگان استان اصفهان و فدراسیون چوگان برگزار شد، غزاله امیرابراهیمی، نائب رئیس بانوان فدراسیون نیز این افراد را همراهی کرد.