هشتمین دوره رقابتهای چوگان جام گابریک برگزار شد

هشتمین دوره رقابتهای چوگان جام گابریک به نفع انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک در تاریخ 26 و 27 مهرماه ساعت 14 و 10، در باشگاه چوگان و سوارکاری فرح آباد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، مسابقات هشتمین دوره رقابت‌های چوگان (جام گابریک) با همکاری فدراسیون چوگان و به نفع انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک برگزار گردید.
این مسابقات با حضور تیم هایی از باشگاه فرح آباد، نوروزآباد و ارتش در تاریخ 26 و 27 مهرماه سال جاری انجام شد.
یادآور می شود این مسابقات در روزهای پنجشنبه ( ساعت ١۴ ) و جمعه (ساعت ١٠ صبح) در باشگاه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد (شهدا) برگزار گردید.