نهمین دوره رقابت هاي مقدماتي چوگان (جام فجر)

نهمین دوره رقابت هاي مقدماتي چوگان (جام فجر) به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر به همت هيات چوگان استان تهران و همكاري فدراسيون  روز پنجشنبه ١٩بهمن ماه در باشگاه چوگان قصر فيروزه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون ، نتيجه رقابت هاي مقدماتي چوگان جام فجر گراميداشت دهه مبارک فجر ، در روز پنجشنبه ١٩بهمن ماه ١٣٩٦به شرح ذيل مي باشد:

نزاجا (ب )٣ _ ناجا ٢

نزاجا (الف) ١١ _ نوروزآباد ٥

قصرفيروزه ٢ _ نزاجا (ب) ٢

قصرفيروزه ١_ ناجا ١
بازي رده بندي و فينال اين رقابتها جمعه ٢٠بهمن ماه ساعت ١٠:٠٠صبح در زمين مانژ باشگاه چوگان قصرفيروزه برگزار مي شود.