مقالات

چوگان به سبک ایرانی 

مقاله از دکتر آذرتاش آذرنوش

چوگان به سبک ایرانی

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

چوگان و چالش های حضور در المپیک

ترجمه  :  محمد مهاجرلو 

فشار کمپین کنندگان برای ورود چوگان به عرصه المپیک

————————————————————————————————————————————————————————–

چوگان به تحقیق استاد علی اکبر دهخدا

 

چوگان به تحقیق علی اکبر دهخدا

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

خاطرات ژان شاردن از ایران در خصوص چوگان

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 چوگان در ادبیات فارسی

عکس-تاریخی-چوگانی

چوگان در ادبیات فارسی


انواع بازی چوگان

photo_2016-04-24_08-49-13

انواع بازی چوگان


بازی چوگان

تهيه كننده مهسامحمدي فر

باتشكرويژه ازدكترآذرتاش آذرنوش

—————————————————————————————————————————————–

چوگان در تبریز باستان و مجموعه صاحب آباد

چوگان در تبريز باستان و مجموعه صاحب آباد