محمدعلی بی غم رئیس هیات چوگان البرز شد

دومین دوره انتخابات هیات چوگان استان البرز برگزار شد.

مجمع انتخاباتی هیات چوگان استان البرز با ریاست حجت اله دهخدایی رئیس فدراسیون چوگان و با حضور مقامات ورزشی استان و جمعی از چوگان بازان برگزار گردید و محمدعلی بی غم با اخذ ۱۳ رای برای دومین بار متوالی به سمت ریاست هیات چوگان استان البرز برگزیده شد.
در این مجمع امیر غفرانی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز نیز که به عنوان نائب ریس مجمع حضور داشت انتظارات خود و وزارت ورزش را از فدراسیون چوگان و همچنین انتظارات از پیشکسوتان و چوگان دوستان برای حمایت از این ورزش را بیان نمود. دهخدایی رئیس فدراسیون چوگان نیز با تشریح وضعیت و حال کنونی چوگان در کشور به بیان انتظارات خود، چوگان بازان و فرهنگ دوستان از وزارت ورزش و جوانان پرداخت و با اشاره به مظلومیت این بازی-ورزش در خاستگاه خود از کمبود توجه و کمک مسئولین انتقاد کرد. وی ابراز امیدواری نمود وزارت ورزش و جوانان و ادارات کل ورزشی استان ها به کمک فدراسیون شتافته و با فراهم کردن امکانات و رایزنی برای ایجاد زمینه های مناسب برای رشد این میراث کهن کمک کنند.
در پایان دهخدایی با اشاره به اینکه هیات چوگان استان البرز دارای بیشترین تعداد اسب های چوگانی در بین هیات ها و بیشترین بازیکنان تیم ملی است ابراز امیدواری کرد با همراهی این هیات بتوان این شرایط را به سایر استان ها نیز نشر دهیم.