مجمع عادی سالانه هیات چوگان استان آذربایجان شرقی برگزار شد

با حضور رئیس فدراسیون چوگان ، مجمع عادی سالانه هیات چوگان استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ،  مجمع عادی سالانه هیات چوگان استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الله ده خدایی رئیس فدراسیون چوگان برگزار شد. در این مجمع اعضا در مورد عملکرد سال گذشته و اهداف پیش رو به بحث و تبادل نظر پرداختند.
لازم به ذکر است رشید شهشهی رئیس هیات چوگان آذربایجان شرقی در این مجمع پیشرفت چوگان در آذربایجان شرقی را چشمگیر دانست و افزود: خوشبختانه با همکاری کادر هیات با نظم و انضباط برنامه های خود را به خوبی پیش می بریم و امیدواریم بتوانیم در سطح ملی و بین المللی حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.