اجرای اخذ ورودیه از دامپزشکان تا اطلاع ثانوی لغو شد

فدراسیون چوگان اخذ ورودیه از دامپزشکان را تا اطلاع بعدی لغو کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، بر اساس نظرات مطرح شده در جلسه هم اندیشی (14 مردادماه) سال جاری که با حضور مسئولین فدراسیون، مالکین، چوگان بازان و سوارکاران برگزار شد و همچنین با توجه به عدم اجرای صحیح دستورالعمل اخذ ورودیه از دامپزشکان به منظور انجام امور دامپزشکی و عدم تحقق نتیجه مطلوب، تا اطلاع ثانوی و بررسی کامل و تهیه دستورالعمل جامع اجرایی، موضوع مذکور اجرا نخواهد شد./
پایان پیام