فرم ثبت نام کلاس آموزشی اصول پایه مربیگری و قوانین چوگان

از کلیه علاقه مندان و چوگان بازان عزیز که علاقه مند به شرکت در کلاس آموزشی اصول پایه مربیگری و قوانین چوگان با تدریس آقای سیامک ایلخانی زاده روز شنبه 97/04/16 ساعت 18 می باشند درخواست می گردد جهت شرکت در این دوره فرم زیر را تکمیل نموده و در روز برگزاری همراه با کارت عضویت به مسئول مربوطه ارائه نمایند.

شرکت در این کارگاه آموزشی برای کلیه نفراتی که دارای هندیکاپ حداقل 2- می باشند آزاد بوده و عزیزان علاقه مند می بایست، مبلغ 1/000/000 ریال به شماره حساب 0111857994005   و یا شماره کارت   6037991899981041  به نام فدراسیون چوگان ج.ا.ا واریز نمایند.

علاقه مندان از سایر استان ها، لازم است جهت شرکت در این کلاس ها معرفی نامه ای از هیات مربوطه ارائه نمایند.

“” فرم ثبت نام “”