روز جوان مبارک

میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان را به تمامی آینده سازان ایران زمین تبریک گفته و از خداوند منان، پیروزی و شادکامی این عزیزان را در تمامی مراحل زندگی خواستاریم.