دیدار مسئولین و اعضای هیات چوگان شهرستان بوئین زهرا ( روستای خونان ) با رییس فدراسیون چوگان

مسئولین و اعضای چوگان روستای خونان شهرستان بوئین زهرا ( استان قزوین ) با حجت الله ده خدایی رئیس فدراسیون چوگان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، نشست صمیمانه حجت الله ده خدایی رئیس فدراسیون چوگان با تیمسار علیجانی ( بازنشسته نیروهای مسلح ) و از بنیانگذاران چوگان در روستای خونان ، ستاری رئیس هیئت چوگان شهرستان بوئین زهرا ، میرزایی و ابراهیمیان از مسئولین هیئت شهرستان بوئین زهرا در خصوص بررسی امکانات ، شرایط پیشرفت و  حرفه ای شدن چوگان بازان این شهرستان و همچنین در جهت پیشبرد و بررسی پتانسیل های موجود در این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه مسئولین هیئت چوگان شهرستان بوئین زهرا از توجه فدراسیون به چوگان بازان این شهرستان تقدیر و تشکر نمودند و خواهان همکاری های مشترک با فدراسیون  به جهت فراهم نمودن امکانات هر چه بیشتر در گسترش توریسم چوگان و راه اندازی مرکز آموزش چوگان در این منطقه شدند.