دعوت از پیشکسوتان و حامیان چوگان

به نام حضرت دوست ، که هستی گوی چوگان اوست
گوهر گرانبهای چوگان ، یادگار برجای مانده از نیاکان آزاد اندیش ما ایرانیان است .
اکنون‌که زحمات شبانه‌روزی همه پیشکسوتان، چوگان بازان، فرهنگ دوستان ، فرهیختگان، و ایران دوستان به ثمر نشسته است و چوگان این میراث ملی نیاکان ما ایرانیان در تاریخ 96/9/16 به‌عنوان ((چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با موسیقی و روایتگری)) در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو ثبت گردیده است.

فدراسیون چوگان از تمامی پیشکسوتان و چوگان بازان جهت شرکت در مراسم گرامی داشت ثبت جهانی چوگان در یونسکو که ساعت 16:00 روز سه شنبه 97/2/25 در محل باشگاه چوگان و سوارکاری شهدا برگزار می گردد دعوت می نماید تا در این مراسم که خود میزبان آن هستند شرکت نمایند.