دعوت از پیشکسوتان، چوگان بازان، فرهنگ دوستان و فرهیختگان

به نام حضرت دوست که هستی، گوی چوگان اوست

گوهر گرانبهای چوگان، یادگار برجای مانده از نیاکان آزاد اندیش ما ایرانیان است .

اکنون‌که زحمات شبانه‌روزی همه پیشکسوتان، چوگان بازان، فرهنگ دوستان، فرهیختگان و ایران دوستان به ثمر نشسته است و چوگان، این میراث ملی نیکان ما ایرانیان در تاریخ 96/9/16 به‌عنوان ((چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با موسیقی و روایتگری)) در فهرست معرف میراث فرهنگی ناملموس بشری یونسکو ثبت گردیده است، فدراسیون چوگان از تمامی پیشکسوتان و چوگان بازان جهت شرکت در مراسم گرامی داشت ثبت جهانی چوگان در یونسکو که ساعت 17:30 روز دوشنبه 97/05/22 در محل باشگاه چوگان و سوارکاری فرح آباد (قصرفیروزه) برگزار می گردد، دعوت می نماید تا در این مراسم که خود میزبان آن هستند شرکت نمایند.