حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در باشگاه چوگان نقش جهان استان اصفهان

خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در باشگاه چوگان نقش جهان استان اصفهان با اصول اولیه ، تاریخچه و آموزش عملی پایه چوگان آشنا می شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، به مناسبت هفته تربیت بدنی هیئت چوگان استان اصفهان با دعوت از اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم اقدام به برگزاری کلاس رایگان آشنایی با قواعد ، تاریخچه ، اصول اولیه چوگان وآموزش عملی سوارکاری پایه چوگان نموده است.
این کلاس در تاریخ 26مهرماه ساعت 14:30 در مجموعه ورزشی چوگان نقش جهان برگزار می شود.