جلسه مشترک کارگروه ورزش قهرمانی دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی در فدراسیون چوگان

جلسه مشترک کارگروه میان نصرت الله انصاری رئیس کارگروه ورزش قهرمانی دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی ، یاشار بی غم دبیر فدراسیون و محمد مهاجرلو رئیس دفتر فدراسیون به منظور بررسی روش ها و آماده سازی طرح جامع استعدادیابی در فدراسیون چوگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، جلسه مشترک کارگروه میان نصرت الله انصاری رئیس کارگروه ورزش قهرمانی دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی ، یاشار بی غم دبیر فدراسیون و محمدمهاجرلو رئیس دفتر فدراسیون به منظور بررسی روش ها و آماده سازی طرح جامع استعدادیابی در فدراسیون چوگان برگزار شد. در این جلسه با بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه حمایت فدراسیون در سالهای اخیر در خصوص استعدادیابی و برنامه های آتی فدراسیون در جذب هر چه بیشتر استعدادها ، نقاط ضعف وقوت مورد بررسی قرار گرفته و مستندات لازم ارائه گردید.