تکرار نام چوگان در قزوین

دولتخانه صفوی، میزبان یار دیرین خود، چوگان

نوروز امسال مسئولین چوگان استان قزوین نیز بیکار ننشستند و با برگزاری بازی های نمادین در دولتخانه صفوی، این آیین کهن ایرانی را بیش از پیش به مردم معرفی کرده و آنها را از نزدیک با این میراث ارزشمند نیاکان نیک اندیشمان آشنا نمودند.

این بازی ها که از 4 الی 10 فروردین در دولتخانه صفوی برگزار شد، پذیرای خیل عظیم مردم و مسئولین علاقه مند به میراث فرهنگی و چوگان بود.

امید است با آشنایی هرچه بیشتر مردم با چوگان، شاهد پیشرفت روزافزون و فراگیر شدن این آیین در سراسر میهن عزیزمان باشیم.