برگزاری دومین همایش بزرگ چوگان در تبریز

شهریار نیوز به نقل از رییس هیات چوگان آذربایجان شرقی، از برگزاری دومین همایش بزرگ چوگان ایرانی با شرکت بیش از هفتاد اسب و سوار کار از سراسر استان خبر داد. این همایش با حرکت از فلکه دانشگاه تبریز آغاز و تا تفرجگاه ال گلی ادامه می یابد.

رشید شهشهی افزود: با برگزاری دومین همایش بزرگ چوگان در تبریز سعی داریم نقش تاثیرگذار این شهر در احیا و پویایی این ورزش باستانی به عنوان یکی از خاستگاه های مهم ورزش چوگان تقویت کنیم.

وی همچنین اظهار داشت: این همایش روز جمعه 1 تیرماه 97 از ساعت 14 الی 17 ضمن ثبت نام تابستانی همراه با آموزش عملی سوارکاری و استعداد یابی چوگان از گروه های سنی نوجوانان در تفرجگاه الگلی تبریز برگزار می شود.

شهشهی با اشاره به آشنایی بازیکنان شهرستانی از توانایی یکدیگر در آستانه مسابقات کشوری، تصریح کرد: تمامی بازیکنان و مربیان تیم های مختلف چوگان از شهر های استان در این همایش شرکت می کنند.