برگزاری دومین جلسه هم اندیشی هیئت چوگان استان اصفهان

دومین جلسه هم اندیشی هیئت چوگان استان اصفهان با حضور مهندس جعفری رئیس هیئت و سایر اعضاء هیئت در باشگاه چوگان نقش جهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، هیئت چوگان استان اصفهان دومین جلسه هم اندیشی این هیئت را با حضور اعضای جدید ، عصر روز سه شنبه 19 دیماه در محل مجموعه باشگاه چوگان نقش جهان برگزار نمود.در این جلسه که به منظور تبادل نظر بین اعضای هیئت استان اصفهان، روسای هیئت شهرستان های شاهین شهر ، برخوار ، مبارکه ،  لنجان و چوگان بازان این استان برگزار شد ، ابتدا رئیس هیئت چوگان استان مهندس جعفری و سپس دبیر هیئت  منصورزیرک ضمن ایراد سخنانی، شرحی ازفعالیت های یک ساله هیئت را ارائه نمودند ، در ادامه برخی از چوگان بازان و حاضرین ضمن تشکر از کارهای انجام شده به طرح مشکلات موجود پرداختند.در پایان مسئولین هیئت جهت بهبود امور راهکارهای مناسبی را ارائه دادند.