برگزاري دوره هاي دانش افزايي و كارگاههاي پزشكي ورزشي هيئت چوگان استان آذربايجان شرقي

دوره هاي دانش افزايي و كارگاههاي پزشكي ورزشي كه در پنج دوره احياي قلبي و ريوي _تغذيه تخصصي ورزشي _روانشناسي ورزشي ويژه سواركاري چوگان _آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي در محل سالن كنفرانس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبريز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان،  دوره هاي دانش افزايي و كارگاههاي پزشكي ورزشي به همت هيئت چوگان و همكاري هيئت پزشكي ورزشي استان آذربايجان شرقي برگزار شد كه در مجموع بيش از ٥٠ نفر در اين دوره ها شركت كردند.
نقطه قابل تامل در اين دوره ،بازديد سرزده حجت الله ده خدايي  رئيس فدراسيون چوگان از اين دوره ها بود. رئيس فدراسيون چوگان با ايراد سخنراني در ايجاد انگيزه وبالا بردن  روحيه ورزشكاران تاثير بسزايي داشت و قول حمايت هاي مادي و معنوي ويژه از چوگان بازان اين استان و جذب آنها براي تيمهاي مطرح كشوري و حمايت از تشكيل تيمهاي باشگاهي و استاني با استعداديابيهاي مناسب از سوي مربيان فدراسيون را به اعضاء اين هيئت داد.

در روز دوم  از برگزاري دوره ها، شركت كنندگان كارگاه هاي آموزش چوگان كه درتاريخ ٢٦ و ٢٥ بهمن ماه در باشگاه سهند تبريز برگزار شده بود ، گواهي خود را از رئيس فدراسيون چوگان ج.ا.ا دريافت نمودند.