بازی های جام نوروز 97 در اصفهان

طنین دوباره ی هیاهوی چوگان در میدان نقش جهان

بازی های نمادین جام نوروز، به مناسبت ثبت جهانی چوگان به نام ایران در یونسکو، به همت هیات چوگان اصفهان و با حضور مردم و مسئولین در روزهای 2 الی 11 فروردین 97 در میدان نقش جهان اصفهان قدیمی ترین میدان چوگان جهان برگزار شد.

این بازی ها با رژه نمادین چوگان بازان از کاخ چهلستون تا میدان نقش جهان و نواختن دهل ، سرنا و کرنا و شاهنامه خوانی و حضور نمادین نمایندگانی از اقوام و عشایر دلیر ایرانی آغاز گردید.

در این بازی ها که با حضور دکتر مهرعلیزاده استاندار اصفهان، دکتر سلطان حسینی مدیرکل ورزش و جوانان استان ، اللهیاری مدیرکل میراث فرهنگی استان و دیگر مسئولین استانی و ورزشی انجام شد؛ چهار تیم نقش جهان، میراث فرهنگی، خلیج فارس و هیات چوگان استان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم هیات چوگان اصفهان به رتبه نخست دست یافت و تیم های نقش جهان، خلیج فارس و میراث فرهنگی به ترتیب رتبه های بعدی را کسب نمودند.