بازی دوستانه تیم‌های اصفهان و تهران برگزار شد

در راستای ارتقاء سطح فنی، علمی و عملی چوگان استان اصفهان دیدار دوستانه و تمرینی بین دو تیم اصفهان و تهران در باشگاه قصرفیروزه (فرح آباد) برگزار شد.

بازی دوستانه تیم‌های اصفهان و تهران بر اساس ارتقاء سطح فنی چوگانبازان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیونچوگان، در راستای ارتقاء سطح فنی، علمی و عملی چوگان استان اصفهان دیدار دوستانه و تمرینی بین دو تیم اصفهان و تهران در باشگاه قصرفیروزه (فرح آباد) در تاریخ 97/07/07 برگزار شد.
گفتنی است این دیدار به درخواست هیات چوگان استان اصفهان و با هماهنگی فدراسیون چوگان انجام شد و در این بین آقایان امامی و عراقی نیز بر عملکرد بازیکنان نظارت داشتند.
آقایان معراج زرافشان، امیر صادقی راد‌، جواد عابدی و علیرضا شمس از جمله بازیکنان تیم چوگان اصفهان بودند.
یادآور می شود حجت اله دهخدایی، رییس فدراسیون چوگان پرداختن به مولفه آموزش را محور فعالیت های فدراسیون عنوان کرده بود بر این اساس هیات های استانی می توانند برای برگزاری بازی های دوستانه در راستای ارتقاء سطح کیفی بازیکنان، آموزش قوانین و همچنین پرداختن به تاکتیک های بازی چوگان‌بازان آمادگی و تمایل خود را به فدراسیون چوگان اعلام کنند تا این مهم به ثمر برسد.