بازدید از مرکز توانبخشی شهید مطهری اصفهان

مسئولین و اعضاء هیأت چوگان استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از مرکز توانبخشی شهید مطهری اصفهان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، رئیس ، مسئولین و اعضاء هیأت چوگان استان اصفهان به پاس قدردانی از رشادت های جانبازان و معلولین استان اصفهان (گرامیداشت دهه مبارک فجر) روز دوشنبه 16 بهمن ماه از مرکز توانبخشی شهید مطهری اصفهان بازدید بعمل آوردند.