اولین گام فدراسیون چوگان در راستای بهبود شرایط باشگاه چوگان و سوارکاری فرح آباد

فدراسیون چوگان در راستای بهبود شرایط باشگاه چوگان و سوارکاری فرح آباد اقداماتی را انجام داده است.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، 14 مردادماه جلسه هم اندیشی فدراسیون چوگان در راستای بررسی و برطرف کردن مشکلات ورزش کهن چوگان با حضور چوگان بازان، سوارکاران، مالکین اسب ها، مسئولین و اعضا فدراسیون برگزار شد.

بر این اساس در اولین گام برای برطرف کردن مشکلات برداشته شد و هم اکنون برای بهبود وضعیت زمین های مانژ اقداماتی مانند تسطیح زمین و افزودن الیاف انجام شده است.

همچنین فدراسیون چوگان با توجه به پایان فصل تابستان و ورود به نیمه دوم سال 97 اقدام به پر نمودن انبار علوفه با یونجه مرغوب کرده است.

گفتنی است؛ در این بین برای تست علوفه تهیه شده و نظارت بر کیفیت تغذیه اسب ها، دستگاه های لازم برای تست کیفیت علوفه خریداری شده است.

می توانید مشروح جلسه هم اندیشی فدراسیون چوگان در راستای بررسی و برطرف کردن مشکلات ورزش کهن چوگان را ایجا بخوانید.