نخستین دوره رقابت های جام مالکین برگزار می شود

اولین دوره رقابتهای چوگان جام مالکین، روز جمعه مورخ ۹۷/۴/۸ ساعت ۱۰صبح در باشگاه قصرفیروزه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، برنامه ریزی و هماهنگی این رقابتها که اولین دوره آن از امسال در تقویم ورزشی فدراسیون چوگان قرار گرفته است توسط مسئولین فدراسیون و نمایندگان تیم ها در جلسه ای، روز دوشنبه مورخ ۹۷/۴/۴ در باشگاه چوگان قصرفیروزه انجام شد.