اولين نمايشگاه بين المللي پرورش اسب ، حيوانات همزيست و فراروده ها

فدراسيون چوگان در اولين نمايشگاه بين المللي پرورش اسب ، حيوانات همزيست  و فراورده ها حضور خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، اولين نمايشگاه بين المللي پرورش اسب ، حيوانات همزيست و فراورده ها از تاريخ ٨ تا ١١اسفند ١٣٩٦ ، ساعت ١٠ صبح تا ١٨ عصر در مركز نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب با حضور فدراسيون چوگان برگزار مي شود.

زمان : ٨ تا ١١ اسفند ماه ١٣٩٦ساعت ١٠صبح تا ١٨عصر

مكان : تهران ، ابتداي بزرگراه خليج فارس ، مركز نمايشگاه هاي بين المللي شهر آفتاب