اهداء 24 اسب به هیات‌های استان‌ها از سوی فدراسیون چوگان

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان، بنابر پیگیری های صورت گرفته از سوی حجت اله دهخدایی، رییس فدراسیون چوگان در راستای توسعه ورزش چوگان در سراسر کشور، حمایت از هیات های استانی و همچنین کمک به احیا میراث ارزشمند نیاکان، تعداد 24 اسب به استان های اصفهان و آذربایجان شرقی اهداء می شود.

یادآور می شود از بین 12اسب اختصاص داده شده به هر استان، 6 اسب پونی نیز برای استعدادیابی کودکان درنظر گرفته شده که پس از طی مراحل قانونی و با حضور نماینده هیات های مربوطه واگذار خواهند شد.

بنابراین گزارش، این اقدام اولین گام فدراسیون چوگان در راستای اهداء اسب به هیات های استانی تلقی شده و امید است در گام های بعدی طبق گزارش عملکرد و سطح فعالیت استان ها، اسب های چوگانی بیشتری به سایر استان ها اهداء شود.