آوردگاهی دیگر از بانوان چوگان باز

شیرین بانوی دیروز، بانوان چوگان باز امروز

چهارمین دوره رقابت های چوگان بانوان، جام شیرین، روز جمعه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد. در این دوره از رقابت ها که در باشگاه چوگان و سوارکاری فرح آباد انجام می شود سه تیم فرح آباد، نوروزآباد و هیات چوگان اصفهان باهم به رقابت خواهند پرداخت.