گفتگوی رئیس فدراسیون چوگان با رادیو ورزش

گفتگوی حجت الله ده خدایی رئیس فدراسیون چوگان و محمدرضا شاپوری رئیس هیئت چوگان استان تهران در برنامه دورهمی ،  روزهای 12 ، 13 و 14 دی ماه ساعت 21:00   از رادیو ورزش پخش می شود .