چوگان به نام ايران ثبت جهاني شد

 درجريان دوازدهمين نشست كميته بين دول يونسكوبراي پاسداري ازميراث فرهنگي ناملموس درجزيره ججوكره جنوبي باحضورحمزه ايلخاني زاده نماينده فدراسيون ، چوگان بازي سوار بر اسب همراه با روايتگري و موسيقي به نام ايران به ثبت جهاني رسيد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان، صبح روز پنجشنبه ١٦آذر ماه ، پس از ٣سال تلاش گسترده و رايزني هاي بين المللي همكاري نزديك فدراسيون چوگان و سازمان ميراث فرهنگي ، رشته چوگان بازي سوار بر اسب همراه با روايتگري و موسيقي در دوازدهمين نشست كميته بين دول يونسكو براي پاسداري از ميراث فرهنگي ناملموس در كره جنوبي با آراء قاطع بنام جمهوري اسلامي ايران ثبت جهاني شد.
اين پرونده پس از ٢٠ماه مراحل بررسي و همچنين بر اساس ٥معيار ثبت جهاني ، داراي شرايط ثبت ،معرفي شد تا در اجلاس كره ،مورد تصويب نهايي قرار گرفت.
چوگان بخشي از جهان بيني ايراني است كه توانسته است تنوعات فرهنگي و هنري در ميان اقوام مختلف را در قالب يك بازي آييني ارائه دهد. ارتباط ميان انسان ، طبيعت و اسب در قالب بازي ،نمايش و موسيقي از توانايي هاي اين بازي آييني است . اين بازي آييني از دوره ساساني تا به امروز هميشه مورد حمايت حكومتهاي ايراني و مردم قرار داشته است . از جمله اهميتهاي اين بازي تاثير آن بر هنر، اقتصاد هنر ، موسيقي ، ادبيات ، نقاشي ، مينياتور و روايتگري است .
معرفي و ثبت چوگان در فهرست ميراث جهاني، معرف تاريخ ، فرهنگ غني و گسترده متنوع ايران در سطح جهاني است و نشان از عظمت فرهنگ ايران در طول تاريخ دارد.
🏵 فدراسيون چوگان اين رخداد مهم فرهنگي را به مردم بزرگوار ايران مخصوصا خانواده چوگان تبريك عرض مي نمايد.