هیئت چوگان استان تهران برگزار می کند: اولین دوره رقابتهای چوگان جام شهدای دانش آموز

اولین دوره رقابتهای چوگان جام شهدای دانش آموز روزهای سه شنبه 16 آبان ماه و دوشنبه 22 آبان ماه راس ساعت 12:00 در باشگاه چوگان قصرفیروزه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، اولین دوره رقابتهای چوگان جام شهدای دانش آموز با هندیکاپ 2 تا 6 به همت  هیئت چوگان استان تهران و همکاری فدراسیون چوگان روزهای سه شنبه 16 آبان ماه و دوشنبه 22 آبان ماه راس ساعت 12:00 با حضور تیم های قصرفیروزه ، نزاجا و خرگوش دره برگزار می شود.

داوری این رقابتها را محمدرضا بهبدی ( داور سوار ) / معین شکوهی ( کمک داور ) /یاشار بی غم ( داور نشسته ) برعهده خواهند داشت.

اسامی تیم ها و چوگان بازان به شرح زیر می باشد:

تیم چوگان نیروی زمینی ارتش : مسعود مظفری / حجت خانزاده / امیررضا بهبدی / رضا بهبدی/ رزرو: یوسف اکبری

تیم چوگان قصرفیروزه : اسماعیل امامی / امیررضا شاپوری / بهزاد حاجی شرفی / امیرعلی ذوالفقاری / رزرو: عبدالله صبری

تیم چوگان خرگوش دره  : محسن عسگرزاده / بهادر بابایی / احمد فتاحی / مهدی پورسعادتی / رزرو: مسعود پورسعادتی

تماشای این رقابتها برای عموم آزاد و رایگان می باشد.