نمایشگاه عکس چوگان در نوروزگاه اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس

نمایشگاه عکس چوگان در نوروزگاه اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس در نمایشگاه کتابخانه مرکزی استان  اصفهان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، نمایشگاه عکس چوگان در نوروزگاه اصفهان به مناسبت هفته دفاع مقدس از 1 تا 7 مهرماه در خیابان باغ گلدسته ، نمایشگاه کتابخانه مرکزی  استان اصفهان برگزار می شود. خاطر نشان می شود افتتاح این نمایشگاه روز شنبه 1 مهرماه ساعت 18:00 می باشد.
زمان:1 تا7 مهرماه
محل برگزاری نمایشگاه:  خیابان باغ گلدسته نمایشگاه کتابخانه مرکزی
افتتاح نمایشگاه : شنبه 18 مهرماه ساعت 18:00

بازدید از نمایشگاه عکس چوگان در نوروزگاه اصفهان برای عموم آزاد می باشد.