نشست مسئولین فدراسیون چوگان و شهر کامو و چوگان

در راستای اهداف فدراسیون، ترویج چوگان و آشنایی بیشتر مردم با این آیین و فرهنگ ملی و کهن، امروز یکشنبه، 13 خرداد، در باشگاه شهدا تهران (قصرفیروزه) جلسه ای با حضور دکتر مرتضی صفاری نطنزی نماینده مردم شریف نطنز و بخش قمصر، دهخدایی رئیس فدراسیون، رسولی مدیر باشگاه، بی غم دبیر فدراسیون، ماشاالله ابوترابی رئیس شورای شهر کامو و چوگان و دکتر حداد رئیس کمیته ی فرهنگی فدراسیون برگزار شد.

در این جلسه پیرامون پتانسیل های منطقه اسب ریزِ شهر کامو و چوگان، راه اندازی چوگان در این شهر و بررسی نقش چوگان در صنعت توریسم این منطقه بحث و تبادل نظر گردید.