مراسم معارفه سرپرست فدراسیون چوگان برگزار شد

مراسم معارفه حمیرا اسدی سرپرست فدراسیون چوگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، مراسم معارفه حمیرا اسدی، سرپرست فدراسیون چوگان با حضور اسبقیان، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و طباطبایی مدیرکل دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان صبح روز چهارشنبه 5 مهرماه در فدراسیون چوگان برگزار شد.