از پارکور تا چوگان

ایران مهد تمدن وفرهنگ بشریت از دیرباز با ابتکارات خارق العاده درمتن جامعه خویش درپی اغنای بشر بجهت افرینش احساس هایی بوده که تااستعدادبشریت درجهتی مثبت ومفهوم دار مسیرخویش راحفظ وپیوسته از تمام حیث درخدمت اخلاق باشد.گاه این ابتکارات در ساخت وساز وبه نوعی در معماری تحسین برانگیزش نمادی تازه یافته وگاه در فرهنگ وهنر، که در هردوی اینها بی شمار می توان پدیده هایی یافت که شگفت انگیزترین هستند امروزبرخی از انها در فهرست جهانی یونسکو ثبت یا در ردیف ثبت شدن هستند .که همه این مواردنشان از ژرف نگری یک تمدن کهن است ،مردم ایران از دیر باز به اوقات فراغت خویش با دیده متعالی نگریسته تا از فراسوی بیکاری وتنبلی ،درد ورنج گرفتارش ننمایدچراکه باور برآن دارد که شورونشاط اسباب پیشرفت اجتماعی ،فرهنگی،و… جامعه را به ارمغان آورد.
اری در میان همه این داشته های تاریخی وفرهنگی حکمتی نهفته که هنوز اسرار این داشته ها بازخوانی نشده ودرورای سکوتی که در ماورایشان حاکم شده ،بشریت را به سوی نداشته هایش سوق داده واین عبور از آن همه داشته ها درس عبرت از تاریخ نخواهد بود بلکه درس جدال با خویشتن خواهد بود که امروز این جدال را در مفاهیم فرهنگی،اقتصادی،سیاسی،…. به وفور می یابیم.
اری ایرانیان باستان بانگ شادی وخودخواهی -خداخواهی خویش را درقالب نقش ونگارودرتاروپود طبیعت به بشریت به ارمغان گذاشتند تانقشه راه فرهنگی ترسیم شده فراموش نشود وامروز پس از ده ها سال فراموشی ایران وایرانی جویای بازی هایی شده که چندمنظوره بوده وگل هایی که درآن به ثمر می نشیند یک رنگ وعطر ندارد بلکه شکوفه های این گل جسم وروح را به اوج افرینش می رساند وبشر در طبیعت با ساز وآوازی جسم وروح را به حرکتی افقی در راستای آسمان فرا میخواند که آنگاه که بر مرکب نجابت جلوس نموده ای از گلکاری غافل مشو تا آسمان بر تو وطبیعتت ببارد تا روی سوی خدا برگزینی واهنگ عشق بنوازی برای عروج به معراج وامروز چه نیک روزی است که این بازی ارزشگذاری شده تا ارزش های نهفته در ان خطی بنام خط کمال ترسیم نماید.چوگان در قوم پارس به تنهایی یک دارالفنون بود برای یافتن راه ورسیدن به هدف
رودکی نخستین شاعربعدازاسلام از چوگان گفت وهمین مبنایی شد تا شاعران بنام ایران خصوصا فردوسی درشاهنامه خویش چوگان را در قالبی شیرین وماندگار در پارسنامه خویش بازگو نماید تا تاریخچه این فرهنگ به مستند از گذشته پرافتخار خویش در سرای مهر پارسیان پاسبانی کند واگرنبود این سخنان وان نقش ها شاید خودمان نیز بر پارسی بودن چوگان شک می کردیم اگرچه رشک بسیاری از فرهنگ غنی قوم پارس امروز باعث شده درپی ثبت داشته هایمان بر خود باشند ولی برهمگان مشهود است که چوگان ایرانی ودر سرای ایرانیان رویش ومنزلت یافته است وهیچ قوم ونهادی نمیتواند ریشه های کهن این فرهنگ را نادیده ودر پی ثبت ان به دیاری دیگر باشد.

 درکنار این مهم وقتی بازی پارکور که انهم ریشه در ایران دارد را تحلیل می نمودم چقدر دیدم این بازی مشابه هم هستند چرا که اسب چوگان به سمت مانع رفته وخودرا در شرایطی قرار میدهد که سواره چوگان بزند یعنی اینکه مانع باعث برگشت اسب چوگان نمیشود در بازی پارکور نیز وقتی “تراسور”با مانعی برخورد میکند سریع وکارا بر ان غلبه میکند بدون اینکه مسیر خویش را تغییر دهد حال وقتی به احوال این دوبازی بادقت می نگریم می بینیم که بازی فرهنگی وهنری پارکور وچوگان چقدر بهم شبیه وحالتی فلسفی در درون دارند در پارکور فقط نقش انسان ودر چوگان نقش انسان واسب .حال اگر دقت کنیم می توانیم چنین تصور کنیم که پارکور مقدمه ای برای چوگان محسوب میشود که در ان یک انسان طوری تربیت وپرورش می یابد که مانع رابدون تغییر مسیر پشت سر گذارد ودر چوگان اسب این نقش را بازی می کند می خواهم به اثبات رسانم یک تراسور(بازیکن پارکور)می تواند چوگان باز خوبی شود چرا که همان عملیاتی که روی اسب چوگان انجام می شود در بازی پارکور روی انسان .حال با تصور اینکه این دو بازی فرهنگی ،هنری و ورزشی هستند ومبحث فلسفی در متن خویش دارن .خیلی زیاد باهم همخوانی دارن ومی توانند همدیگر را تداعی نمایند البته بازی پارکور می تواند مقدمه ای برای چوگان باشد در حالیکه یک پارکور باز می تواند یک چوگان باز خوبی بلشد یک چوگان باز نیز می تواند یک پارکور باز خوبی باشد .لذا تعامل این دوبازی می تواند اثرات مثبتی برای یکدیگر داشته باشد.درواقع در بازی چوگان بیشتر مانور روی اسب داده می شود در حالیکه در بازی پارکور مانور روی انسان پس نتیجه می گیریم این دوبازی می توانند بر معادلات یکدیگر تاثیرگذار باشند در واقع این یک نظریه است که با بازی پارکور می توانیم بازی چوگان را به مفهوم واقعی به اوج برسانیم وباز چون در گذشته این بازی را در صدر نشانیم.حال اگر این واقعیت را بپذیریم وکمی کنشگر به ماجرا نگاه کنیم می بینیم بازی های گلف وهاکي نيز نسبت خويش را از چوگان گرفته اندولي گويا بازي چوگان قدمت خويش رااز پاكور گرفته و اين نشان از برتري قدمت پاركور بر چوگان دارد. به نظر مي رسد يك چوگان باز بايد يك تراسور باشد تا بتواند خود را از نظر روحي و جسمي تقويت كند تابتواند در تعادلي نسبي با اسب چوگان عمليات خويش را به ظرافت تمام انجام دهد در اين صورت بازي چوگان در سراي ما ايران به اوج خواهد رسيد.
نويسنده :علي اكبر آقچه كهريزي

  •  پارکور نام بازی قدیمی در قلعه هنر و روستایی به نام چوگان در اطراف شهر اراک می باشد.

آموزش چوگان بازان روستای خونان در باشگاه چوگان نوروزآباد

چوگان بازان روستای خونان در باشگاه چوگان نوروزآباد زیر نظر مربی آموزش می بینند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، چوگان بازان روستاي خونان از توابع استان قزوين جهت بالارفتن سطح بازي و آموزش تكميلي ،هفته اي دوبارزيرنظررضا رضاخانلو مربي باسابقه چوگان درباشگاه چوگان نوروزآباد آموزش مي بينند.

اولین جلسه آموزش این چوگان بازان در باشگاه چوگان نوروز آباد روز دوشنبه 26 تیر ماه با حضور دکتر وکیل گیلانی رئیس فدراسیون چوگان برگزار شد.

شواهدی از بازی چوگان در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان کشف شد

معاون میراث فرهنگی استان کرمان عصر روز چهارشنبه (۲۱ تیرماه ۱۳۹۶) خبر داد که شواهدی از بازی چوگان در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان کشف کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، معاون میراث فرهنگی استان کرمان عصر روز چهارشنبه (۲۱ تیرماه ۱۳۹۶) خبر داد که شواهدی از بازی چوگان در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان کشف کرده‌اند. حمید روحی در این‌باره گفت: «پیرو تعمیرات و بازسازی مقرنس ورودی و مرمت نقاشی‌های کاروانسرای گنجعلیخان کرمان
که مربوط به دوران صفویه است، شواهدی به دست آمد که احتمال این‌که کرمان نیز یکی از خاستگاه‌های چوگان ایرانی بوده را تقویت کرده است».
وی با اشاره به شباهت‌های معماری میدان گنجعلیخان کرمان با میدان نقش جهان اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز مهم بازی چوگان در عهد صفویه افزود: «با توجه به این‌که پرونده‌ی ثبت جهانی چوگان به‌نام ایران، در دست تهیه است، اگر این شواهدی که در کرمان به دست آمده تایید بشود اتفاق تاریخی بزرگی در استان و کشور به شمار می‌رود».

 

رئیس فدراسیون جهانی چوگان: ایران مهد چوگان است و از ثبت آن به نام ایران حمایت می‌کنم

رئیس فدراسیون جهانی چوگان گفت: با توجه به مستنداتی که وجود دارد، می‌توان حدس زد که ایران مهد چوگان است و همه به این مسئله اذعان دارند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، «نیکولاس دنورز» در حاشیه برگزاری رقابت‌های مقدماتی جام جهانی چوگان در ایران اظهار داشت: من تحت تاثیر شرایط زمین، اسب و کیفیت اجرای مسابقه در ایران قرار گرفتم. بودن در ایران برای من مثل همیشه خوب بوده است.

وی در پاسخ به این سوال که به نظرش مهد چوگان کجاست؟ گفت: با توجه به آنچه در کتاب‌ها، اشعار و نقاشی‌های باستانی آمده، می‌توان حدس زد که ایران مهد چوگان بوده و همه به این مسئله اذعان دارند.

رئیس فدراسیون جهانی چوگان در پاسخ به این سوال که آیا به ثبت جهانی این رشته به نام ایران کمک می‌کند یا خیر؟ عنوان کرد: پروسه این کار در حال انجام است. اجرای چنین کاری در یونسکو گام‌های خاصی دارد که باید برداشته شود و من هم حمایت خواهم کرد.

افتتاح باشگاه ورزشی و مدرسه چوگان در منطقه آرپا دره سی تبریز

رئیس هیئت چوگان استان آذربایجان شرقی از افتتاح باشگاه ورزشی و مدرسه چوگان در تفرجگاه آرپا دره سی تبریز خبر داد و گفت: مجموعه آرپا دره سی تبریز بستر مناسبی برای احداث مجموعه های ورزشی متناسب با ورزش های اصیل ایرانی مانند چوگان است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، رئيس هیئت چوگان استان آذربایجان شرقی از افتتاح باشگاه ورزشی و مدرسه چوگان در تفرجگاه آرپا دره سی تبریز خبر داد و گفت: مجموعه آرپا دره سی تبریز بستر مناسبی برای احداث مجموعه های ورزشی متناسب با ورزش های اصیل ایرانی مانند چوگان است.

رشید شهشهی با بیان این مطلب افزود: با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقی اجرای طرح آموزش و استعداد یابی در مدارس آغاز شده است.

شهشهی با اشاره به اخذ شناسنامه ملی هیات چوگان آذربایجان شرقی ادامه داد: تبریز به عنوان یکی از قطب های ورزش چوگان در ایران و خاورمیانه است.

رئيس هیئت چوگان آذربایجان شرقی تصریح کرد: طی یک سال اخیر تقویت زیرساختی استان ها با توجه جدی دکتر وكيل گیلانی رییس فدراسیون محقق شده است و نمود آن در برگزاری رقابت هاي مقدماتی جام جهانی چوگان تهران به چشم می خورد.

رشید شهشهی با بیان این مطلب افزود: توسعه نرم افزاری و سخت افزاری هیات چوگان در استان های مستعد توانست بازیکنان مطرحی را به تیم ملی معرفی کند و با ادامه اجرای برنامه های دقیق فدراسيون چوگان می توان در سال های آتی موفقیت جهانی را از آن تیم ملی چوگان ایران کند.

وی با اشاره به قدمت چندین ساله ورزش چوگان خاطر نشان کرد: تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری های مکرر رییس فدراسیون چوگان در احیای آن موجب شد تا ایران برای اولین بار به عنوان میزبان مرحله مقدماتی جام جهانی این ورزش پرطرفدار انتخاب شود.

شهشهی همچنین توجه شهرداری تبریز به ورزش های همگانی و قهرمانی را یکی از عوامل استقبال عمومی شهروندان تبریزی این ورزش کهن برشمرد.
رئيس هیئت چوگان آذربایجان شرقی خواستار حمايت های ویژه نهادهای فرهنگی ورزشی و رسانه ها به ورزش چوگان به عنوان یک ورزش اصیل و ملی و تاریخی شد.

تقدیر دکتر وکیل گیلانی از زحمات دست اندرکاران و تمامی کسانی که در برگزاری این رویداد مهم نقش داشتند

دکتر گلنار وکیل گیلانی در پایان رقابتهای مقدماتی جام جهانی چوگان که برای اولین بار در تاریخ چوگان ایران در کشورمان برگزار شد با انتشار پیامی از زحمات دست اندرکاران و تمامی کسانی که در برگزاری این رویداد مهم نقش داشتند تقدیر و تشکر کرد.
در متن پیام رییس فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران آمده است :
خدا را شاکرم که توفیق برگزاری مطلوب این رقابتهای مهم و سخت را به من و همکارانم در فدراسیون عطا نمود.
میزبانی ایرانیان همیشه زبان زد خاص و عام است و برگزاری مناسب رقابتهای مقدماتی جام جهانی باعث سرافرازی کشور عزیزمان شد. بر هیچ کس پوشیده نیست برگزاری این مسابقات در این سطح تنها از عهده فدراسیون چوگان خارج بود و ما بدون کمک حامیان فدراسیون نمی توانستیم این رقابت هاي باشکوه  و مثال زدنی رابرگزار کنیم.
به نمایندگی از طرف فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران از تمامی حامیان این رویداد از قبیل : صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران(شبکه سه، شبکه ورزش، شبکه خبر، رادیو ورزش)، نیروی زمینی ارتش جمهور اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران، شرکت بهره برداری مترو تهران، زیبا سازی شهرداری تهران ، خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب، اعضای کمیته میزبانی، مدیریت باشگاه نزاجا، حراست وزارت ورزش و جوانان،مدیریت باشگاه قصرفیروزه، مدیریت باشگاه نوروزآباد، کانون چوگان ، ناجا ، پیشکسوتان چوگان، بازیکنان چوگان، روابط عمومی فدراسیون چوگان ، کمیته فرهنگی فدراسیون چوگان، اعضاء فدراسیون جهانی، هیئت چوگان استان اصفهان که همواره در کنار خانواده چوگان تلاش کردند، تا میزبانی دوره مقدماتی جام جهانی در سرزمین زادگاه چوگان به بهترین نحو برگزار گردد و همچنین از حامیان مالی فدراسیون : بیمه سامان، شرکت ورزیران، بانک سپه، بانک ملی سپاسگزاری می نمایم.

شاد و پیروز باشید

پیام تبریک به فدراسیون چوگان ایران

موزه ونقاشخانه استادعیسی بهادری واتاق موزه چوگان ایران ، اولین وتاریخی ترین سایت چوگان ایران-جهان سرزمین شگفت انگیز تات ها ومادها کمیجان ، به فدراسیون چوگان تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، موزه ونقاشخانه استادعیسی بهادری واتاق موزه چوگان ایران، اولین وتاریخی ترین سایت چوگان ایران-جهان سرزمین شگفت انگیز تات ها ومادها کمیجان طلایی شدن دوباره چوگان در زادگاهش و به رسمیت شناخته شدن این میراث گرانبها را در جهان و بازی دلاورانه چوگان بازان را به فدراسیون چوگان تبریک گفت.متن این پیام به شرح ذیل می باشد:

شروع خوبی بود چرا که در طول این بازی ها تیم ملی کشورمان که زادگاه و رویشگاه چوگان بود جدای از اینکه با اختلاف بسیار کم استوار در مقابل تیم های مطرح جهانی حریف ها راشگفت زده کرد، بلکه نگاه جهانی به چوگان ایران متفاوت تر از گذشته شد وچوگان ایران در جامعه جهانی رسمیت تازه ای پیدا کرد که به طور حتم این رقابت ومیزبانی ایران در ثبت جهانی چوگان بنام صاحب سرزمین مادریش نیز مشهود خواهد شد .بدون تردیدما در این بازی به یک نتیجه برد -برد دست یافتیم واین نبود مگر به همت والای ارکان فدراسیون خصوصا سرکارخانم دکتر وکیل گیلانی که نمادی از مدیریت یک زن ایرانی را در عرصه جهانی به نمایش گذاشت.به طورحتم روزهای خوش ودرخشانی در تاریخ چوگان ایران رقم خواهد خورد وچون گذشته چوگان ایران جهان را درخواهد نوردید .چراکه بذر این بازی فرهنگی ،هنری،ورزشی ریشه در اصالت ایرانی دارد . درودتان باد و روز وروزگار برشما خجسته باد.

تقدیر رئیس فدراسیون چوگان از ملی پوشان چوگان کشورمان

دکتر گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون چوگان ، طی پیامی از ملی پوشان چوگان تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، دکتر گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون ، طی پیامی از ملی پوشان چوگان بابت رقابت های دلاورانه و مقتدرانه اشان در یازدهمین دوره رقابت های جام جهانی چوگان ، مقدماتی منطقه E  ( آفریق و غرب آسیا ) تقدیر و تشکر کرد . متن پیام به شرح ذیل می باشد:

ملی پوشان چوگان ایران زمین ، سپاس و هزاران بار سپاس ، چه زیبا بازی کهن سرزمینمان را به نمایش گذاشتید و ما را در میزبانی بازی نیاکانمان سربلند کردید ، سپاس از تک تک شما که شجاعانه وبا عشق ، بازی کردید و نام ایران ، زادگاه چوگان را دوباره زنده کردید. شما قهرمانان ملتی هستید که با عشق حمایتتان کردند و نشان دادید با کمترین امکانات نیز می توان بزرگترین گام ها را برای حفظ میراث سرزمین عزیزمان ایران برداریم. به تک تک شما افتخار می کنیم و آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون را برای شما خواهانیم . همیشه سربلند و پیروزباشید. دکتر گلنار وکیل گیلانی

 

تيم ملي چوگان هند به جام جهانی استرالیا صعود کرد

تيم ملي چوگان هند در سومین و آخرین دیدار در چارچوب رقابت هاي مقدماتي براي صعود به جام جهاني استراليا در یک  بازی حساس و نزدیک با شکست تیم پاکستان به عنوان تنها تیم از گروه E به جام جهانی استرالیا راه یافت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، تيم های  ملي چوگان هند و پاکستان از ساعت 18:40 امروز جمعه در زمين قصر فیروزه تهران به مصاف هم رفتند و در نهایت چوگان بازان هندی با نتیجه 8 بر7 به پیروزی رسیدند.
هر دو تیم در دو بازی گذشته خود  مقابل تیم های ایران و آفریقای جنوبی دو  پیروزی کسب کرده بودند تا برای صعود به جام جهانی استرالیا در سومین دیدار که به نوع فینال محسوب می شد به مصاف هم بروند.
چوگان بازان هندی چوکه ها اول و دوم را با برتری سه بر یک و پنچ بر سه به سود خود خاتمه دادند اما در چوکه سوم بازی خوب تیم پاکستان سبب شد بازی به تساوی 6 برسد.
دو تیم در چوکه چهارم در دیداری فشرده در حالی به مصاف هم رفتند که محمد عمر میهاس و احمد تیوانا دو بازیکن ارزشمند تیم چوگان پاکستان در دو صحنه مختلف به دلیل سرعت بالا در زمان حمله به دروازه حریف از روی اسب به زمین افتادند.
پس از انتقال این دو بازیکن به بیرون زمین و اخطار به تیم پاکستان و یک بازیکن کمتر در نهایت سبب شد تیم هند با برتری 8 بر 7 به جام جهانی استرالیا صعود کند.
چوگان بازان ایران نیز که نخستین تجربه خود را در رقابت های بین المللی به نمایش گذاشته بودند با دو شکست مقابل هند و پاکستان و پیروزی مقابل آفریقای جنوبی مقام و کسب  به کار خود پایان دادند.
تیم های هند, پاکستان, ایران و آفریقای جنوبی از گروه E این رقابت ها از 12 تیرماه برای صعود به جام جهانی به مصاف هم رفتند.
تیم های آرژانتین, برزیل, شیلی و آمریکا به ترتیب با چهار, سه , دو و یک بار قهرمانی در جام جهانی پر افتخارترین تیم های در 10 دوره برگزاری این جام هستند.

پيروزي چوگان بازان ایران مقابل آفریقای جنوبی

تیم چوگان ایران در سومین و آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت هاي مقدماتي براي صعود به جام جهاني استراليا در بازی مقابل آفریقای جنوبی به پیروزی رسید.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، تيم های  ملي چوگان ایران و آفریقای جنوبی از ساعت 17 امروز جمعه در زمين قصر فیروزه تهران به مصاف هم رفتند و در نهایت چوگان بازان ایران با نتیجه 6 بر 4 به پیروزی رسیدند.
دو تیم هر دو بازی گذشته خود را مقابل تیم های قدرتمند هند و پاکستان واگذار کرده بودند تا شانسی برای صعود به جام جهانی استرالیا نداشته باشند.
ملی پوشان ایران که نخستین تجربه خود را در رقابت های بین المللی تجربه می کنند,  به رغم اینکه نمایش قابل قبولی در دو دیدار گذشته ارائه دادند, تنها به سبب تجربه کم و قدرت حریفان شکست خوردند.
شاگردان «مارتین سرونت» سرمربی آرژانتینی تیم ملی کشورمان در چوکه نخست 2/5 بر  صفر به برتری رسیدند و در چوکه دوم دوندگی و بازی خوب ملی پوشان و اسب های ایران سبب شد در چوکه دوم با نتیجه  4/5 بر 2 پیروز میدان باشند.
بازی چوگان دارای 4 چوکه 7 دقیقه ای است که هر تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند, پیروز میدان است.
در چوکه سوم تیم چوگان آفریقای جنوبی سعی در جبران نتیجه داشت که ملی پوشان ایران کمترین اشتباه را در این چوکه داشته باشند تا با برتری 6/5 بر 3 به استقبال چوکه چهارم بروند.
در چوکه چهارم تیم ایران به روند کم اشتباه بودن خود در این دیدار ادامه داد تا در نهایت چوگان بازان ایران با برتری 6 بر 4 مقابل تیم قدرتمند آفریقای جنوبی پیروز شوند.
اسامی بازیکنان ایران در این رقابت به این شرح است: امیررضابهبدي ، محمدرضا بهبودی، اسماعیل امامی، مهدی پور سعادتی، محمدقلی ذوالفقاری، بهادر بابایی و سید حسن بوری.
اسب نازی متعلق به محمد رضا بهبودی به عنوان بهترین اسب این دیدار معرفی شد.
دو تیم هند و پاکستان  برای معرفی تیم صعود کننده به جام جهانی از ساعت 18:40  دیدار حساسی را برگزار می کنند.
تیم های هند, پاکستان, ایران و آفریقای جنوبی از گروه E رقابت های از 12 تیرماه برای صعود به جام جهانی به مصاف هم رفتند.
تیم های آرژانتین, برزیل, شیلی و آمریکا به ترتیب با چهار, سه , دو و یک بار قهرمانی در جام جهانی پر افتخارترین تیم های در 10 دوره برگزاری این جام هستند.

Page 1 of 5512345...102030...Last »