سرپرست فدراسیون چوگان انتخاب شد

حمیرا اسدی با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون چوگان شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، حمیرا اسدی با حکم مسعود سلطانی فر ، وزیر ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون چوگان شد.

حمیرا اسدی پیش از این مسئول امور بین الملل فدراسیون فوتبال و مشاور معاون توسعه قهرمانی وزارت ورزش و جوانان بوده است. وی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران است.