زمین مانژ چوگان بوستان آب و آتش برای اولین میزبان چوگان بازان ایران

رقابت های نمادین چوگان به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی روز چهارشنبه 18 مهرماه با حضور مسئولین و خیل تماشاچیان و علاقمندان به چوگان در زمین مانژ چوگان بوستان آب و آتش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، زمین چوگان مانژ بوستان آب و آتش بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برای اولین بار روز چهارشنبه 18 مهرماه، میزبان چوگان بازان ایران زمین بود. رقابت های نمادین چوگان با حضور دو تیم نوروزآباد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که با نتیجه 4 بر 2 به نفع تیم نوروزآباد به پایان رسید. این رقابتها با همکاری فدراسیون چوگان ، پلیس سوار یگانهای ویژه ناجا و باشگاه نوروزآباد انجام شد ، در پایان این رقابتها با تشویق تماشاچیان جوایزی از طرف فدراسیون چوگان به چوگان بازان اهداء شد. در این رقابتها دکتر حمیرا اسدی سرپرست فدراسیون چوگان ، جناب سروان شرکت جانشین فرماندهی پلیس سوار یگانهای ویژه ناجا ، محمدرضا شاپوری سرپرست هیئت چوگان استان تهران ، داود قربانپور رئیس باشگاه نوروزآباد ، یاشار بی غم دبیر فدراسیون چوگان و مجتبی رحمانی از پلیس سوار یگانهای ویژه ناجا و سایر مسئولین کشوری و لشکری حضور داشتند.