رونمایی و معرفی کتاب گوی و چوگان

کتاب گوی و چوگان در گستره تاریخ ، هنر و فرهنگ ایران با حضور دکتر وکیل گیلانی در نمایشگاه بین المللی کتاب ( شهر آفتاب ) رونمایی و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، روز جمعه 22 اردیبهشت ماه کتاب گوی و چوگان  در گستره تاریخ ، هنر و فرهنگ ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور دکتر گلنار وکیل گیلانی رئیس فدراسیون ، یاشار بی غم دبیر فدراسیون ، مهدی ذوالفقاری چوگان باز و پیشکسوت چوگان ، محمدعلی بی غم رئیس هیئت چوگان استان البرز ، رضاابراهیمی نژاد نویسنده کتاب گوی و چوگان و جمعی از علاقمندان و پیشکسوتان چوگان رونمایی و معرفی شد . در این مراسم از زحمات و حمایت های مهندس حمزه ایلخانی زاده جهت تهیه ، تدوین و انتشار این کتاب نفیس و گرانقدر تقدیر و تشکر شد.