رقابت های داخل باشگاهی بزرگسالان باشگاه چوگان قصر فیروزه

رقابت های داخل باشگاهی بزرگسالان باشگاه چوگان قصر فیروزه صبح روز جمعه 6 مرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، صبح روز جمعه 6 مرداد ماه ،  رقابت های داخل باشگاهی بزرگسالان با حضور تیم های زاگرس ، دماوند ، نقش جهان و پاسارگاد برگزار شد.قابل ذکر است دراین رقابت ها 32 چوگان باز جهت آمادگی و تمرین شرکت کردند که در پایان تیم های دماوند و زاگرس به ديدار رده بندى و تیم های پاسارگاد و دماوند به دیدار فينال که جمعه هفته آینده 13 مرداد ماه برگزار میشود راه یافتند.