رئیس هیئت چوگان استان قزوین در سمت خود ابقا شد

با رای اعضای مجمع انتخاباتی هیئت چوگان استان قزوین ، حسین قنبری بار دیگر به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، مجمع انتخاباتی هیئت چوگان استان قزوین با حضور دکتر حمیرا اسدی سرپرست فدراسیون چوگان و علایی مقدم سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ، ابراهیم نوزایی نایب رئیس و یاشار بی غم دبیر فدراسیون چوگان برگزار شد. حسین قنبری در این مجمع با کسب حداکثر رای بار دیگر به عنوان رئیس هیئت چوگان استان قزوین انتخاب شد. در این مجمع حسین قنبری گزارشی از فعالیتها و اقدامات انجام شده و برنامه های پیشروی هیئت به جهت شکوفایی چوگان در قزوین ارائه نمود.