تبریک هیات چوگان استان تهران به مناسبت انتخاب رئیس فدراسیون

هیات چوگان استان تهران به مناسبت انتخاب حجت الله ده خدایی رئیس فدراسیون چوگان ، روز پنجشنبه 14 دی ماه پیام تبریکی در روزنامه ایران ورزشی درج نموده است. 

متن پیام به شرح ذیل می باشد:

هیات چوگان استان تهران انتخاب بجا و شایسته جناب آقای حجت الله ده خدایی را به عنوان ریاست فدراسیون چوگان تبریک عرض نموده و از خداوند منان موفقیت و سربلندی برای ایشان و جامعه ورزش چوگان در جهت بهبود ، پیشرفت و اشاعه این رشته را آرزومند است.

لازم به ذکر است که ایشان از اثرگذاران دراین رشته بوده و بعنوان فردی آگاه ، مطلع و کاردان در گذشته زحمات فراوانی برای این ورزش کشیده اند که جامعه چوگان به آینده این ورزش ملی امیدوار و شاهد اتفاقاتی درخشان خواهد بود.

هیات چوگان استان تهران