بازرس فدراسیون چوگان منصوب شد

طی حکمی از سوی محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، مجتبی ارشدی به عنوان بازرس فدراسیون چوگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، طی حکمی از سوی محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ، مجتبی ارشدی به عنوان بازرس فدراسیون چوگان منصوب شد.متن حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای مجتبی ارشدی خزاقی

احتراما با استعانت از خداوند متعال و به استناد مواد 7 و 14 اساسنامه فدراسیون های آماتوری به موجب این حکم به عنوان (( بازرس فدراسیون چوگان ج.ا.ا )) منصوب می شوید تا در چهادچوب مفاد اساسنامه مزبور نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اعتلای ورزش کشور موفق و موید باشید.

فدراسیون چوگان ضمن تقدیر به پاس زحمات چندین ساله احسان اله کوچکی برای مجتبی ارشدی آرزوی توفیق روز افزون در خدمت رسانی به جامعه چوگان را دارد.