بازدید رئیس فدراسیون چوگان از زمین و دفتر چوگان هیئت استان کرمان

رئیس فدراسیون چوگان از زمین چوگان ، دفتر هیئت چوگان استان و سایر پتانسیل های موجود در استان کرمان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان  دکتر وکیل گیلانی رییس فدراسیون چوگان صبح روز  شنبه 23 اردیبهشت با هیات همراه عازم استان کرمان شد. وکیل گیلانی به همراه دکتر امیری مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان کرمان و عامری سرپرست هیئت چوگان استان کرمان ( سرمایه گذار بخش خصوصی ) از زمین چوگان واقع در مجموعه تفریحی اقامتی ورزشی پاژ و دفتر هیئت چوگان استان، مجموعه سوارکاری  باغ فتح آباد بازدید کرد و از زحمات و همکاری های دکتر امیری مدیر کل اداره ورزش و جوانان و مهندس عامری سرپرست هیئت چوگان استان ( سرمایه گذار بخش خصوصی) با اهداء لوحی تقدیر و تشکر نمود .

همچنین در باغ فتح آباد اسب ها در حضور رئیس فدراسیون چوگان به رژه پرداختند و وکیل گیلانی در جمع مردم علاقمند به چوگان سخنرانی نمودند و ابراز امیدواری کردند که کرمان به زودی با وجود چنین امکانات و علاقمندان به چوگان به یکی از قطب های چوگان در ایران تبدیل َخواهد شد.

رئیس فدراسیون چوگان در دومین کنگره و همایش حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز شرکت نموده و از تاریخچه و قدمت بازی اصیل و بومی چوگان در ایران و اشارات متعدد فردوسی به گوی و چوگان در شاهنامه سخن گفت.