بازديد رييس هيئت چوگان استان تهران از باشگاه چوگان براق ناجا در غرب تهران

جلسه هم اندیشی شاپوري رئیس هیات چوگان استان تهران با سرهنگ كيانيان فرماندهی یگان اَسواران و بازیکنان تیم چوگان ناجا در محل باشگاه چوگان براق(ناجا) برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي فدراسيون چوگان ، رئيس هیات چوگان استان تهران بهمراه روسای حوزه های شمالغرب و جنوبشرق استان تهران جلسه ای با سرهنگ کیانیان فرمانده یگان اسواران نیروی انتظامی در محل باشگاه “براق” ناجا برگزار کردند . در این جلسه شاپوری در خصوص برنامه های آتی هیات چوگان استان تهران جهت برگزاری رقابتهایی با سطح هندیکپ مناسب جهت آمادگی بازیکنان ناجا در رقابتهای آتی چوگان را اعلام کرد، همچنین رئیس هیات چوگان استان تهران ضمن بازدید از زیرساختها ، مانژها و اسبهای چوگان باشگاه چوگان براق ناجا در غرب تهران از اسبهای جدید این تیم نیز دیدن کرد. در این جلسه سروان رحمانی سرپرست تیم چوگان ناجا و همچنین بازیکنان با استعداد این تیم نیز حضور داشتند و سرهنگ کیانیان فرمانده یگان اسواران ناجا نیز ضمن تشکر از هیات چوگان استان تهران در خصوص حمایتهای معنوی از این تیم تقاضای توجه بیشتر این هیات و همچنین فدراسیون چوگان از این تیم جوان و با آتیه را داشتند.