اولین بازدید رسمی رئیس فدراسیون چوگان

رئیس فدراسیون چوگان از باشگاه چوگان و سوارکاری شهدا بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، رئیس فدراسیون چوگان اولین بازدید رسمی خود را از باشگاه چوگان و سوارکاری شهدا آغاز کرد. حجت الله ده خدایی ظهر روز یکشنبه 17 دی ماه در بازدید از باشگاه چوگان و سوارکاری شهدا به همراه ابراهیم نوزایی نایب  رئیس فدراسیون ، محمدرضا شاپوری رئیس هیئت استان تهران ، اصغر ناظری رئیس باشگاه ذوالجناح ارتش و یاشاربی غم دبیر فدراسیون در نشستی  با مهدی رسولی مدیر باشگاه شهداء ، نسبت به روند پیشبرد اهداف مورد نظر چوگان و همچنین نقاط قوت و ضعف موجود در باشگاه شهدا ، بحث و تبادل نظر نموده و هر یک از حاضرین ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود نسبت به پیشبرد دقیق اهداف فدراسیون در باشگاه شهدا تاکید نمودند.