انتصاب مدیر بازاریابی فدراسیون چوگان

طی حکمی از جانب حمیرا اسدی سرپرست فدراسیون چوگان محمد مهاجرلو به عنوان مدیر بازاریابی فدراسیون چوگان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون چوگان ، محمدمهاجرلو از جانب سرپرست فدراسیون چوگان به سمت مدیر بازاریابی فدراسیون چوگان برگزیده شد ، در متن حکم وی آمده است:

جناب آقای محمد مهاجرلو

نظر به تجربه و توانایی شما، جنابعالی را به عنوان مدیر بازاریابی فدراسیون چوگان منصوب می نمایم. لازم است ضمن مراعات کلیه مقررات و نظامات قانونی و اداری در اجرای موارد ذیل کوشا باشید.

1- بازاریابی و جذب پشتیبانان به منظور تامین منابع مالی لازم در جهت اجرای هر چه بهتر فعالیتهای فدراسیون

2- شرکت در نمایشگاهها و مراجعه به سازمانهای مرتبط در جهت معرفی هر چه بیشتر چوگان

3- نظارت بر مدیریت سایت (پرتال) و شبکه های اجتماعی فدراسیون، به روز رسانی آن و استفاده بهینه از امکانات موجود

4- نظارت کلی بر عملکرد روابط عمومی و تولید خبر به منظور تکمیل و تقویت بند 1 فوق الذکر

5- همکاری و ارائه مشاوره به کمیته مسابقات در جهت جذب مخاطب بیشتر

توفیق شما را در جهت اجرای وظایف محوله از خداوند منان خواهانم.